NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 19.07.2024 14:53


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Sopp        Konidiesopp        Frispora konidiesopp        Skulpesopp, liten

Skulpesopp, liten

Alternaria brassicicola

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Arne Hermansen
OPPDATERT:
Før november 2013

Liten skulpesopp forårsaker runde flekker på overjordiske plantedeler, særlig på blad og skulper. Angrep av liten skulpesopp er relativt vanlig å finne i de fleste korsblomstra kulturer. Vekstskifte vil motvirke opphoping av skulpesopp i jorden.

  • Liten skulpesopp på hodekål (Foto: E. Fløistad Bioforsk)
  • Liten skulpesopp på hodekål (Foto: E. Fløistad Bioforsk)
  • Liten skulpesopp på hodekål (Foto: E. Fløistad Bioforsk)
  • Liten skulpesopp på hodekål (Foto: E. Fløistad Bioforsk)

Vertplanter

Angrep av liten skulpesopp er relativt vanlig å finne i de fleste korsblomstra kulturer. Liten skulpesopp gjør ofte størst skade i oljevekster og ved frøavl.

Overlevelse og spredning

Det utvikles sporer (konidier) i bladflekkene og disse spres i åkeren med vannsprut og vind. Liten skulpesopp er frøoverført og kan overleve flere år i jorden på planterester. Soppen kan også overleve på ugras.

Symptomer/skade

Liten skulpesopp forårsaker runde flekker på overjordiske plantedeler, særlig på blad og skulper. Det blir ofte klorose i vevet rundt flekkene. Liten skulpesopp gir ofte relativt mørke flekker med et grønnsvart sporebelegg utenpå, og er blant annet vanlig på blader av kål. Soppen forårsaker sjelden større skade på kålhodene.

Bekjempelse

Vekstskifte vil motvirke opphoping av skulpesopp i jorden. Frø av korsblomstra vekster bør beises mot smitte av skulpesopp. I kål er det sjelden nødvendig med fungicidbehandling mot skulpesopp. Kulturer til frøavl bør behandles forebyggende med soppmidler.

                        Oppdatert 15. april 2011

Bilder


Liten skulpesopp på hodekål (Foto: E. Fløistad Bioforsk)


Liten skulpesopp på hodekål (Foto: E. Fløistad Bioforsk)


Liten skulpesopp på hodekål (Foto: E. Fløistad Bioforsk)


Liten skulpesopp på hodekål (Foto: E. Fløistad Bioforsk)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO