NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 03.03.2024 03:12


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Edderkoppdyr        Midd        Gallmidd        Tågebærgallmidd

Tågebærgallmidd

Eriophyes silvicola

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Trond Hofsvang
OPPDATERT:
8. februar 2019
Arten er årsak til tallrike ca. 2 mm vortelignende gulgrønne, senere ofte rødaktige og til slutt brune punggaller på oversiden av bladene. Gallene er ganske fremtredende også på undersiden. Åkerbær kan også bli angrepet. Funn på tågebær nord t.o.m. Nordland.
  • Tågebærgallmidd (Foto: B. Harmmeraas, Bioforsk)

Litteratur

Fjelddalen, J. 1995. Gallmidd. Insekt-Nytt 20 (3): 3-32.

                        Publisert 9. februar 2009

Bilder


Tågebærgallmidd (Foto: B. Harmmeraas, Bioforsk)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO