NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 12.04.2024 20:02


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Edderkoppdyr        Midd        Gallmidd        Lønnegallmidd

Lønnegallmidd

Artacris cephaloneus

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Trond Hofsvang
OPPDATERT:
Før november 2013

Gallmidden er årsak til 0,5-1 mm vortelignende, grønne, glatte, senere røde punggaller på oversiden av bladene. Det forekommer ofte hundrevis av galler på et blad. Gallmiddene lever i de små hule gallene som på undersiden ser ut som små runde, lysebrune flekker med en liten åpning i midten. Arten skal bare forekomme på platanlønn. Utbredt i hele Sør-Norge.

Den nærstående lønnegallmidden Artacris macrorhynchus er årsak til lignende galler på bladoversiden av platanlønn, men gallene er langstrakte og større. De er grønne, senere røde horngaller som blir 3-4 mm lange. Funnet på Østlandet.

  • None (Foto: B. Harmmeraas, Bioforsk)
  • Slik ser blad med lønnegallmidd ut på undersiden (Foto: N. Trandem. Bioforsk)
  • Lønnegallmidd, nærbilde av gallene (Foto: N. Trandem. Bioforsk)

Litteratur

Fjelddalen, J. 1995. Gallmidd. Insekt-Nytt 20 (3): 3-32.

                   Oppdatert 9. februar 2009

Bilder


None (Foto: B. Harmmeraas, Bioforsk)


Slik ser blad med lønnegallmidd ut på undersiden (Foto: N. Trandem. Bioforsk)


Lønnegallmidd, nærbilde av gallene (Foto: N. Trandem. Bioforsk)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO