NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 12.04.2024 21:39


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Edderkoppdyr        Midd        Gallmidd        Bøkefiltmidd, rød

Bøkefiltmidd, rød

Eriophyes nervisequus fagineus

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Trond Hofsvang
OPPDATERT:
Før november 2013

Rød bøkefiltmidd er årsak til større eller mindre hårfiltflekker mellom nervene på undersiden av bladene av bøk. På blodbøk er flekkene røde, på vanlig bøk lyse til brunaktige. Tilsvarende partier på oversiden kan ofte ha svakt gulgrønne flekker eller vabler. Utbredt på Østlandet og Sørlandet.

  • Bøkefiltmidd, Rød, på blodbøk (Foto: B. Harmmeraas, Bioforsk)

Litteratur

Fjelddalen, J. 1995. Gallmidd. Insekt-Nytt 20 (3): 3-32.

                      Oppdatert 9. februar 2009

Bilder


Bøkefiltmidd, Rød, på blodbøk (Foto: B. Harmmeraas, Bioforsk)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO