NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 28.07.2021 06:27


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Edderkoppdyr        Midd        Gallmidd        Bjørkefiltmidd, rød

Bjørkefiltmidd, rød

Aceria longisetosus

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Trond Hofsvang
OPPDATERT:
Før november 2013

Denne filtmidden på bjørk er årsak til flekker eller partier med blodrødt filtbelegg, særlig på oversiden av bladene. Den lever i hårlaget og suger næring fra hårene. Det røde filtbelegget kalles lokalt for "gjøkeblod", da gjøken, ifølge overtroen, hoster blod hver gang noen hermer etter den. Den er utbredt over hele landet til Finmark i nord.

  • Blodrødt filtbelegg på oversiden av bjørkeblad ()

Litteratur

Fjelddalen, J. 1995. Gallmidd. Insekt-Nytt 20 (3): 3-32.

                        Oppdatert 9. februar 2009

Bilder


Blodrødt filtbelegg på oversiden av bjørkeblad ()


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2021 NIBIO