NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 25.06.2024 05:19


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Edderkoppdyr        Midd        Gallmidd        Bjørkefiltmidd, rød

Bjørkefiltmidd, rød

Aceria longisetosus

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Trond Hofsvang & Anette Sundbye
OPPDATERT:
15. februar 2022
Gallmidden er årsak til flekker eller partier med blodrødt filtbelegg på bladoversiden på bjørk. I stereomikroskop kan filtbelegget sees som små hårlignende utvekster. Midden lever i hårlaget og suger plantesaft. Det røde filtbelegget kalles lokalt for "gjøkeblod" fordi gjøken, ifølge overtroen, hoster blod hver gang noen hermer etter den. Den er utbredt over hele landet opp til Finnmark.
  • Blodrødt filtbelegg på oversiden av bjørkeblad (Foto: B. Harmmeraas, Bioforsk)

Litteratur

Fjelddalen, J. 1995. Gallmidd. Insekt-Nytt 20 (3): 3-32.

                       

Bilder


Blodrødt filtbelegg på oversiden av bjørkeblad (Foto: B. Harmmeraas, Bioforsk)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO