NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 13.06.2021 04:47


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Edderkoppdyr        Midd        Gallmidd        Bjørkefiltmidd, gulbrun

Bjørkefiltmidd, gulbrun

Eriophyes rudis

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
TROND HOFSVANG
OPPDATERT:
FØR NOVEMBER 2013

Gallmidden er årsak til filtdannelse på bladene av bjørk. Det utvikles, fortrinnsvis på undersiden, lyse gulaktige, senere rustbrune flekker eller partier.

  • Gulaktige til rustbrune hårfiltflekker på blad av hengebjørk ()

Litteratur

Fjelddalen, J. 1995. Gallmidd. Insekt-Nytt 20 (3): 3-32.

                      Oppdatert 9. februar 2009

Bilder


Gulaktige til rustbrune hårfiltflekker på blad av hengebjørk ()


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2021 NIBIO