NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 21.05.2024 19:08


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Edderkoppdyr        Midd        Gallmidd        Bjørkefiltmidd, gulbrun

Bjørkefiltmidd, gulbrun

Eriophyes rudis

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Trond Hofsvang & Anette Sundbye
OPPDATERT:
15. februar 2022
Gallmidden suger plantesaft på bjørkeblad, spesielt på vanlig bjørk (Betula pubescens) og hengebjørk (B. pendula). Dette er årsak til gulhvitt til gråbrunt filtbelegg vanligvis mellom bladnervene på bladundersiden. I stereomikroskop kan filtbelegget sees som små soppforma og hårlignende utvekster. På motsatt side og vanligvis på bladoversiden, utvikles lyse gulaktige, senere rustbrune flekker eller partier.
  • Gulaktige til rustbrune hårfiltflekker på blad av hengebjørk (Foto: B. Harmmeraas, Bioforsk)

Litteratur

Fjelddalen, J. 1995. Gallmidd. Insekt-Nytt 20 (3): 3-32.

Bilder


Gulaktige til rustbrune hårfiltflekker på blad av hengebjørk (Foto: B. Harmmeraas, Bioforsk)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO