NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 03.03.2024 02:39


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Edderkoppdyr        Midd        Gallmidd        Fiolgallmidd og andre gallmidder i veksthus

Fiolgallmidd og andre gallmidder i veksthus

Coptophylla violae, etc

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Trond Hofsvang & Anette Sundbye
OPPDATERT:
7. august 2023
Fiolgallmidd (Coptophylla violae) kan forekomme på Viola cornuta i veksthus. Andre gallmiddarter kommer av og til inn med importert plante­materiale. Cecidophyopsis hendersoni er en slik art. Den er fritt­levende på blad av Yucca‑palme. Angrep fører til gråhvite felt på bladene. Epitri­merus alinae er frittlevende på blomster­stilker av krysan­temum hvor sugingen fører til korkdannelser og bladfall. Andre gallmidder (Paraphytoptes spp.) lever i blomsterknopper og på blad av krysantemum. Blomsterknoppene blir små og bladene harde og sprø med nedbøyd bladkant.

Litteratur

Stenseth, C. 1994. Skadedyr på veksthusplanter. Midder og insekter. Kompendium. Landbruksbokhandelen, Ås. 59 pp.

                    Publisert 3. februar 2009


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO