NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 18.06.2024 06:49


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Sopp        Sekksporesopp        Mjøldogg        Korsblomstmjøldogg

Korsblomstmjøldogg

Erysiphe cruciferarum

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Arne Hermansen & Berit Nordskog
OPPDATERT:
Før november 2013
Korsblomstmjøldogg er vanlig på nepe og kålrot, og gjør mest skade når angrepet kommer tidlig i sesongen. Spesielt i varme, tørre år kan bladene i kålrotåkeren bli helt hvite av mjøldogg.
  • Korsblomstmjøldogg på kålrot (Foto: L.Semb Planteforsk)

Vertplanter

Korsblomstmjøldogg kan angripe alle korsblomstra vekster. Sjukdommen er mest problematisk på kålrot i Norge.

Overlevelse og spredning

Soppen overlever som cleistothecier i planterester i jord, og som mycel i planter som overlever vinteren. Spredning i felt skjer med konidiesporer som spres med vinden over store avstander. Sjukdommen er mest problematisk ved moderate temperaturer, lav luftfuktighet og lite regn.

Symptomer/skade

Korsblomstmjøldogg danner et hvitt, melaktig belegg på alle overjordiske plantedeler. Etter hvert kan det dukke opp små, sorte prikker som er soppens sporehus (cleistohecier). Rosenkål får et mørkt belegg på stokken. Dette belegget kan bre seg til hodene. Angrep av korsblomstmjøldogg er oftest kun av mindre betydning. Mot slutten av sesongen kan korsblomstmjøldogg medføre at bladfestene hos kålrot svekkes, noe som resulterer i at kålrota blir vanskelig å få opp av jorda ved høsting.

Bekjempelse

Bruk av vekstskifte, resistente sorter (det er stor forskjell i mottakelighet mellom arter og mellom sorter) og god ugrasbekjempelse er tiltak som kan gjennomføres for å redusere smittepresset.

Kjemisk bekjempelse kan gjennomføres ved stort smittepress og gode forhold for sjukdomsutvikling.

                Oppdatert 29. november 2012.

Bilder


Korsblomstmjøldogg på kålrot (Foto: L.Semb Planteforsk)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO