NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 12.04.2024 20:26


Oppdateringer i Plantevernleksikonet og Plantevernguiden 2018-2019

SKREVET AV:
ANETTE SUNDBYE
OPPDATERT:
01.03.2019
Det er stadig oppdatering av informasjon i Plantevernleksikonet og Plantevernguiden. Her er en oppsummering av hva som er revidert, oppdatert og nytt i løpet av det siste året.
  • Jordrotte (Foto: E. Fløistad, NIBIO)

Det er revidert totalt 60 artikler fra 1. mars 2018 til 1. mars 2019, som omtaler 27 skadedyr, 30 sykdommer og 3 ugras. I tillegg er det revidert 5 artikler på karanteneskadegjørere. De mest omfattende revideringene gjelder for følgende organismer (se link til artikkel):
•    Gransnutebille
•    Rød marg i jordbær
•    Pærebrann
•    Dvergsjuke i bringebær
•    Blodlus
•    Bakteriekreft i steinfrukt
•    Roseskuddveps
•    Thrips setosus

Det er også publisert 2 nye artikler på skadedyr, hhv. jordrotte og årenebbmott

I Plantevernleksikonet er det flere linker til Plantevernguiden, hvor det er oversikt over godkjente kjemiske og biologiske plantevernmidler mot skadegjørere i ulike kulturer. Fra 1. mars 2018 til 1. mars 2019 er det lagt inn ny informasjon for totalt 43 plantevernmidler. Dette omfatter 9 skadedyrmidler, 13 soppmidler, 17 ugrasmidler, 2 beisemidler mot sopp og 2 preparater med tilsettingsstoff. Disse endringene vises bl.a. i Endringsloggen i Plantevernguiden.

Arbeidet med modernisering av Plantevernguiden er intensivert høsten 2018 i samarbeid med Mattilsynet. NIBIO har laget lister med EPPO-koder over aktuelle bruksområder (230 kulturer) og virkeområder (1080 skadegjørere) i Norge, som er lagt inn i plantevernmiddeldatabasen til Mattilsynet. Innlegging av EPPO-koder i plantevernmiddeldatabasen er et viktig utgangspunkt for å modernisere og effektivisere oppdateringene i Plantevernguiden. NIBIO har også laget oversikter over IPV-relevante opplysninger for godkjente plantevernmidler som ønskes innlagt i Plantevernguiden. Det er fortsatt mye arbeid som gjenstår før ny og moderne versjon av Plantevernguiden kan publiseres. Dette vil bli varslet som nyhetssak i Plantevernleksikonet. 

 


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO