NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 03.03.2024 02:32


Skadegjørere i potet

Denne sammenstillinga av artikler er et forsøk på å utvikle ny funksjonalitet i Plantevernleksikonet. Foreløpig har vi ikke en funksjon for manuell sortering av artiklene på plass, rekkefølgen blir derfor tilsynelatende tilfeldig.

Hvit potetcystenematode

(Globodera pallida)

Sølvskurv

(Helminthosporium solani)

Hagetege

(Lygocoris pabulinus)

Pythiumråte

(Pythium spp)

Svartskurv

(Rhizoctonia solani)

Koloradobille

(Leptinotarsa decemlineata)

Vorteskurv

(Spongospora subterranea)

Liten potetbladlus

(Aphis nasturtii)

Potettørråte

(Phytophthora infestans)

Håret engtege

(Lygus rugulipennis)

Blæreskurv

(Polyscytalum pustulans)

Potetvirus Y

(Potato virus Y)

Potetvirus M

(Potato virus M)

Potetvirus A

(Potato virus A)

Potetaucubamosaikkvirus

(Potato aucuba mosaic virus)

Fomaråte

(Boeremia foveata)

Potet mopptoppvirus

(Potato mop-top virus)

Potetsikade

(Empoasca vitis)

Potetbladlus

(Macrosiphum euphorbiae)

Potetvirus V

(Potato virus V)

Rødråte

(Phytophthora erythroseptica)

Gul potetcystenematode

(Globodera rostochiensis)

Mørk ringråte på potet

(Ralstonia solanacearum)

Potetvirus X

(Potato virus X)

Lys ringråte på potet

(Clavibacter sepedonicus)

Svartprikk

(Colletotrichum coccodes)

Potetvirus S

(Potato virus S, PVS)

Rattelvirus

(Tobacco rattle virus)

Flatskurv i potet

(Streptomyces spp)

Fusariumråte i potet

(Fusarium coeruleum)

Potetbladrullevirus

(Potato leafroll virus, PLRV )

Stengel- og bløtråte

(Pectobacterium atrosepticum)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO