NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 29.09.2023 20:11


Skadegjørere i eple

Slike skreddersydde samlinger med skadegjørere i enkelte kulturer kommer det flere av etter hvert i plantevernleksikonet. Nedenfor finner du noen av de vanligste skadegjørerne i eple.

Eple-pære brunmidd

(Bryobia rubrioculus)

Eplespinnmøll

(Yponomeuta malinella)

Epleskurv

(Venturia inaequalis)

Eplerust

(Gymnosporangium tremelloides)

Eplesuger

(Cacopsylla mali)

Eplevikler

(Cydia pomonella)

Eplebladgallmygg

(Dasineura mali)

Eplegulmidd

(Eotetranychus pruni)

Epleveps

(Hoplocampa testudinea)

Epletege

(Plesiocoris rugicollis)

Eplesnutebille

(Anthonomus pomorum)

Epleullskjoldlus

(Phenacoccus aceris)

Eplegrasbladlus

(Rhopalosiphum insertum)

Eplefiltmidd

(Phyllocoptes malinus)

Eplebladmidd

(Aculus schlechtendali)

Eplesikade

(Empoasca vitis)

Eplelommeminermøll

(Phyllonorycter blancardella)

Eplemjøldogg

(Podosphaera leucotricha)

Eplebladkantmøll

(Callisto coffeella)

Heksekost på eple

(Phytoplasma mali)

Eplebladgallelus

(Dysaphis anthrisci)

Grønn eplebladlus

(Aphis pomi )

Eplegallmidd

(Cecidophyes malifoliae)

Rød eplebladlus

(Dysaphis plantaginea)

Epleknoppvikler

(Spilonota ocellana)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2023 NIBIO