NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 03.10.2022 13:42


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Nebbmunner        Teger

Teger

Heteroptera

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Trond Hofsvang
OPPDATERT:
6. mars 2020

Ca. 425 norske tegearter er hittil kjent. Tegene har en sugesnabel som utgår fra forreste del av hodet. Forvingene er halvdekkvinger, d.v.s. at den basale delen er læraktig, mens den ytterste delen er tynnere og gjennomsiktig. Hos voksne teger er vingene alltid foldet flatt over kroppen i hvile. Mellom vingene kommer det da til syne et trekantet felt, scutellum, som er en del av mellombrystet.

  • Bærtege (Foto: N. Trandem. Bioforsk)
  • Engtege (Lygus sp), ikke artsbestemt (Foto: N. Trandem. Bioforsk)
Nært beslektet

Bilder


Bærtege (Foto: N. Trandem. Bioforsk)


Engtege (Lygus sp), ikke artsbestemt (Foto: N. Trandem. Bioforsk)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2022 NIBIO