NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 17.06.2019 17:21


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Trips        Pæretrips

Pæretrips

Taeniothrips inconsequens

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
TROND HOFSVANG
OPPDATERT:
FØR NOVEMBER 2013

Pæretrips er ikke lenger et viktig skadedyr i norske frukthager, og kjemiske bekjempelse mot dette skadedyret synes nå å være unødvendig. Pæretrips har en generasjon i året. Voksne pæretrips angriper knoppene. Bladene får etter hvert karakteristiske symptomer, de blir brune med opprullete kanter.

  • Pæretrips, nymfe (Tegning: L. Hofsvang)
  • Pæretrips (Tegning: L. Hofsvang)

Utseende

Voksne pæretrips er helt mørke og er kun en drøy mm lang. De kan gjenkjennes på en tann ytterst på foten på første benpar (svært liten). Pæretrips har som andre tripsarter to nymfestadier og to urørlige puppestadium. Nymfene er først hvite, senere gule.

Vertplanter

Pære.

Livssyklus

Pæretrips gjorde stor skade på pære, kirsebær og plomme i Indre Hardanger fra 1914 og i en 15-års periode. Eple gikk nærmast fri for skade. I Sogn og Fjordane ble det også meldt om sterke angrep utover i 1930 og fram til 1950-årene. På Østlandet derimot ble det sjelden observert skade. Hva som var årsaken til at pæretripsen slutta å opptre som skadedyr, er ikke lett å fastslå. En mulig forklaring kan væra effektiv bekjemping ved bruk av moderne skadedyrmidler. En annen forklaring kan være at pæretripsen har endret vertplantevalg.

Pæretrips overvintrer som puppe i de øvre 10 cm i bakken, og de voksne klekker tidlig om våren, omtrent ved knoppsprett. Eggene blir lagt langs bladnervene eller på blomsterstilkene. Nymfene er fullvoksne 1-2 uker etter blomstring og søker til bakken for å forpuppe seg. Det er en generasjon i året.

STADIUM Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Puppe
Voksen
Nymfe
Puppe

Skadevirkninger

Voksne pæretrips angriper knoppene, og skaden blir størst når klekkingen treffer akkurat ved knoppsprett. Bladene får etter hvert et karakteristisk utseende med brune opprullete kanter. Ved sterke angrep blir alt forkrøplet, både blad og blomster. Det kan også bli korkdanning i fruktskallet.

Bekjempelse

Voksne pæretrips starter angrepet tidlig om våren, mens det ennå er kjølig, og før nyttedyrene er særlig aktive. Men siden pæretrips nå ikke lenger synes å opptre som et viktig skadedyr i frukt, bør sprøyting med skadedyrmiddel være unødvendig.

Les mer om bekjemping i Plantevernguiden.no

Litteratur

Edland, T. 2004. Sugande skade- og nyttedyr i frukthagar. Grønn kunnskap 8 (4): 1-175.

                     Oppdatert 30. januar 2009

Bilder


Pæretrips, nymfe (Tegning: L. Hofsvang)


Pæretrips (Tegning: L. Hofsvang)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet.

Plantevernleksikonet © 2019 NIBIO