NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 29.09.2023 20:29


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Edderkoppdyr        Midd        Rovmidder        Paraseiulus triporus

Paraseiulus triporus

NYTTEORGANISME
SKREVET AV:
Trond Hofsvang
OPPDATERT:
Før november 2013

Denne middrovmidden er registrert i alle fylker med unnatak av Vest-Agder. Den lever både i kyst- og innlandsstrøk og ser ut å være svært godt tilpasset i den nordlige landsdelen. I Finnmark er P. triporus registrert på 17 forskjellige lokaliteter, på bjørk, gråor, hegg, rogn, røsslyng, selje og vier. I hele landet er arten funnet på i alt 33 forskjellige planteslag.

Den voksne hunnen er 0,34-0,35 mm lang med 19 hårpar og 3 par tydelige porer i ryggskjoldet. Hårpar z6 til stede. Spermatheca er bjelleformet.

Også denne arten har livssyklus som ligner T. pyri. I Nord-Norge og i fjellstrøkene er antall generasjoner færre enn i lavlandet. Arten har vist seg som effektiv predator på skadelige midd i frukthager.

Livssyklus

 

STADIUM Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Voksen
Egg
Larve
Nymfe
Flere generasj.
Voksen

Litteratur

Edland, T. 2004. Sugande skade- og nyttedyr i frukthagar. Grønn kunnskap 8 (4): 1-175.

                      Oppdatert 2. februar 2009


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2023 NIBIO