NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 29.09.2023 20:29


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Edderkoppdyr        Midd        Rovmidder        Paraseiulus soleiger

Paraseiulus soleiger

NYTTEORGANISME
SKREVET AV:
Trond Hofsvang
OPPDATERT:
Før november 2013

Dette er en svært vanlig middrovmidd i Norge, som er utbredt i alle fylker fra sørlandskysten i sør til Pasvikdalen i nord. Den er funnet på 38 forskjellige plantearter. I frukthager er P. soleiger ofte den mest tallrike rovmiddarten, særlig på eple, men den forekommer i stort antall også på or, bjørk, hassel og rogn.

Den voksne hunnen er 0,30-0,36 mm lang, med 19 par hår på ryggskjoldet, som mangler tydelige porer. Paraseiulus-slekta skiller seg ut fra de andre slektene ved at de har et ekstra hårpar: z6. Spermatheca langt traktformet.

Livssyklus stort sett som for T. pyri. Arten lever av både spinnmidd og gallmidd og er fra Russland oppgitt som predatorhagtornspinnmidd. P. soleiger ser ut å være godt tilpasset våre klimatiske forhold og har vist en tydelig tendens til å utkonkurrere andre rovmiddarter, når de lever sammen på frukttrærne.

Livssyklus

 

STADIUM Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Voksen
Egg
Larve
Nymfe
Flere generasj.
Voksen

Litteratur

Edland, T. 2004. Sugande skadedyr- og nyttedyr i frukthagar. Grønn kunnskap 8 (4): 1-176.

                     Oppdatert 2. februar 2009


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2023 NIBIO