NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 29.09.2023 20:30


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Edderkoppdyr        Midd        Rovmidder        Euseius finlandicus

Euseius finlandicus

NYTTEORGANISME
SKREVET AV:
Trond Hofsvang
OPPDATERT:
Før november 2013

Denne middrovmidden er svært vanlig på mange vertplanter, mest på løvfellende trær og busker, for eksempel ask, eik, eple, hassel og plomme, men også på en del urteaktige planter. Den er funnet på i alt 62 plantearter i Norge og er utbredt i hele landet sør for Nordland.

Den voksne hunnen er 0,33-0,36 mm lang, med 17 par hår på ryggskjoldet. Hårpar S5 er til stede. Spermatheca er kort traktformet. Livssyklusen ligner på den til T. pyri. Mens T. pyri for det meste både lever og legger egg i nærheten av hovednervene, er E. finlandicus oftest tilfeldig spredt over hele bladplaten. I motsetning til de fleste andre rovmiddartene, ser E. finlandicus ut å foretrekke planter med glatte og nesten hårløse blad, men den legger ofte eggene på spissen av bladhårene.

I følge utenlandske forsøk skal denne arten være en effektiv predatoreplebladmidd, og det har vært hevdet at bladmidd blir foretrukket som mat fremfor frukttremidd.

Livssyklus

 

STADIUM Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Voksen
Egg
Larve
Nymfe
Flere generasj.
Voksen

Litteratur

Edland, T. 2004. Sugande skadedyr- og nyttedyr i frukthagar. Grønn kunnskap 8 (4): 1-176.

                  Oppdatert 2. februar 2009


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2023 NIBIO