NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 29.09.2023 20:32


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Edderkoppdyr        Midd        Rovmidder        Phytoseius spoofi

Phytoseius spoofi

NYTTEORGANISME
SKREVET AV:
Trond Hofsvang
OPPDATERT:
Før november 2013

Denne middrovmidden er utbredt i alle fylker i Norge og er en vanlig art både i kyst- og innlandstrøkene. Den er registrert på 46 plantearter hos oss. Den er ofte tallrik på eple, gråor, hassel, selje og særlig på rogn.

Den voksne hunnen er 0,27-0,33 mm lang med 15 hårpar på ryggskjoldet. Noen av rygghårene er svært grove og lange, andre er fine og korte. Spermatheca er slyngeformet.

Livssyklus ligner mye på T. pyri, men utviklingstiden til nymfene er litt lenger. Arten foretrekker eplesorter med håret bladunderside og lever oftest i nærheten av hovednervene.

Litteratur

Edland, T. 2004. Sugande skadedyr- og nyttedyr i frukthagar. Grønn kunnskap 8 (4): 1-176.

                     Oppdatert 2. februar 2009


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2023 NIBIO