NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 27.01.2023 01:02


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Edderkoppdyr        Midd        Anystis-midd

Anystis-midd

Anystidae

NYTTEORGANISME
SKREVET AV:
Trond Hofsvang
OPPDATERT:
Før november 2013

Anytis-midd er grådige rovmidder. Alle som har benyttet bankehoven i en frukthage, vil ha lagt merke til disse omtrent 1 mm store mørkerøde - brunrøde middene, med lange og sterkt hårete bein, og som krabber frem og tilbake, ofte i siksak, med stor fart. Av utseende minner de om ørsmå edderkopper. De er vidt utbredt både i lavlandet og i høyfjellet. Anystis-middene er kjent som grådige predatorer på små insekter og store midder, særlig voksne frukttremidder, men da de har bare 1-2 årlige generasjoner, og forekommer derfor aldri særlig tallrikt, er den økonomiske nytten som oftest liten.

Livssyklus

   

STADIUM Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Nymfe
Voksen
Egg
Larve
Nymfe

Spredning

                  Oppdatert 31. juli 2009

Litteratur

Edland, T. 2004. Sugande skadedyr- og nyttedyr i frukthagar. Grønn kunnskap 8 (4): 1-176.


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2023 NIBIO