NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 12.06.2021 17:08


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Edderkoppdyr        Midd        Dvergmidd        Cyclamenmidd

Cyclamenmidd

Phytonemus pallidus

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
ANETTE SUNDBYE
OPPDATERT:
FØR NOVEMBER 2013

Cyclamenmidd kan være et problematisk skadedyr på prydplanter i veksthus. Den lever mellom unge blad eller i blomstene og sprer seg med plantemateriale.

Utseende

Cyclamenmidd ligner på skuddtoppmidd. Preparerte eksemplarer kan skilles på linjemønster på buksiden. De to arter kan også skilles på eggenes utseende. Cyclamenmidd har lyse gule, avlange, glatte og blanke egg, mens skuddtoppmidd har gjennomsiktig egg med mange små, hvite prikker (tuberkler).

Utbredelse

I veksthus over hele landet.

Vertplanter

Amaranthus, Antirrhinum, Azalea, Begonia, Chrysan­themum, Crassula, Cyclamen, Fuchsia, Gerbera, Gloxinia, Impatiens, Kalanchoe, Pelargonium, Saint-paulia, Verbena m.fl.

Livssyklus

Middene lever mellom unge blad under utvikling og i blomsterknopper eller blomster. Hanner forekommer i lite antall og formeringen er i det vesentlige uten forutgående befruktning av hunnene. Eggenes utviklingstid varierer fra 4 (20 °C) til 13 dager (15 °C).  Ved 20 °C er total utviklingstid 10‑14 dager. Spredning foregår med plantematerialet.

Skadevirkninger

Cyclamenmidden lever mellom unge blad i vekstpunkt og blomsterknopper hvor de suger plantesaft. Sugingen fører til at bladene stopper å vokse og blir rynket. Stengler og bladstilker får korkdannelse, mens angrepne blomster stopper i utvikling og blir deformerte.

Bekjempelse

To sprøytinger med et effektivt kjemisk middel med 7 dagers mellomrom gir god virkning. I tette plantebestander kan det brukes biologisk bekjempelse med rovmidd (Amblyseius cucumeris).

Litteratur

Stenseth, C. 1994. Skadedyr på veksthusplanter. Midder og insekter. Kompendium. Landbruksbokhandelen, Ås. 59 pp.

                 Oppdatert 3. februar 2009

Nært beslektet

Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2021 NIBIO