NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 29.11.2022 17:15


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Edderkoppdyr        Midd        Spinnmidd        Hagtornspinnmidd

Hagtornspinnmidd

Tetranychus viennensis

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Trond Hofsvang
OPPDATERT:
Før november 2013

I mange europeiske land er hagtornspinnmidden en vanlig art på frukttrærne, men den blir sjelden regnet som noe viktig skadedyr. De voksne hunnene er rødaktige. Livssyklus til hagtornspinnmidd ligner mye på den til veksthusspinnmidd. Skadebildet er karakteristisk. Siden arten lever i kolonier, blir det tilsvarende store flekker på bladene, som etter hvert blir brune av farge. Siden sterke angrep sjelden forekommer tidlig i sesongen, blir den økonomiske skaden nokså liten.

Utseende

Den voksne hunnen er 0,6 mm lang, fiolettrød (sommerformen) eller sterkt rød (vinterformen), uten hårvorter, og med sandgule - gråhvite bein. Den voksne hannen er 0,37 mm lang, blekt grøn. Egget er 0,17 mm i diameter, kulerundt eller litt flattrykt, først blekt grønt, senere sandfarget, i tett spinn. Larvene og nymfene er blekt gulgrønne.

Utbredelse

I Sverige er det registrert til dels sterke angrep på bl.a. frukttrær i Stocholmstraktene og i Västergötland. Hos oss er middfaunaen dårlig undersøkt og sikre funn har vi bare fra Akershus og Buskerud.

Vertplanter

Hovedvertplantene til hagtornspinnmidd er slåpetorn, hagtorn, eple, pære, plomme og noen andre planter i rosefamilien, og dessuten eik.

Livssyklus

Livssyklus til hagtornspinnmidd ligner mye på den til veksthusspinnmidd. Arten overvintrer som parete hunner, ofte i store klynger, under løs bark eller i barksprekker, og under mose og lav på trærne. De fleste hunnene kommer fram under begynnende blomstring og legger egg på undersiden av bladene. På denne tiden er middene svært sårbare for dårlig klima. Mye kaldt og vått vær under eggleggingen om våren kan redusere antallet så sterkt at angrepet uteblir resten av året. I varmt tørt vær derimot, kan arten øke sterkt i antall.

Eggene blir lagt i små grupper, og larvene og nymfene lever i små kolonier under et tett spinn. Antall generasjoner er trolig det samme som hos frukttremidd, 3-5 per år.

Skadevirkninger

Skadebildet er karakteristisk. Siden hagtornspinnmidd lever i kolonier, blir det tilsvarende store flekker på bladene, som etter hvert blir brune av farge. De kommer først til syne på undersiden, senere på oversiden. Ved sterke angrep får hele bladet en gulgrå fargetone, men de første flekkene er fremdeles tydelige på bladoversiden. Siden sterke angrep sjelden forekommer tidlig i sesongen på frukttrær, blir den økonomiske skaden nokså liten.

Hagtornspinnmidd kan gi en del problemer på hagtorn som prydtre.

Bekjempelse

Det foreligger få eller ingen kunnskaper om hva nyttedyr som lever av hagtornspinnmidd. Det er likevel sannsynlig at de samme rovmiddene som lever på veksthusspinnmidd, er predatorer på hagtornspinnmidd. Bruk av kjemiske midler er sjelden eller aldri aktuelt under våre forhold.

Litteratur

Edland, T. 2004. Sugande skadedyr- og nyttedyr i frukthagar. Grønn kunnskap 8 (4): 1-176.

                       Oppdatert 3. februar 2009


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2022 NIBIO