NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 29.11.2022 17:16


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Edderkoppdyr        Midd        Spinnmidd        Brunmidd

Brunmidd

Bryobia spp

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Trond Hofsvang
OPPDATERT:
Før november 2013

Karakteristisk for brunmiddartene er de lange forbeina, den flattrykte kroppen med skarpe sidekanter og rygghårene som er omdannet til små vifteformete vedheng. Ingen av artene lager spinn på blad og bark. Brunmiddartene er partogenetiske, d.v.s. de legger bare ubefruktete egg, som alle utvikler seg til hunner. Hanner fins ikke, eller de er svært sjeldne.

Tidligere ble brunmiddene som lever i frukt- og bærhagen kalt stikkelsbærmidd (Bryobia praetiosa). I 1950-årene viste sveitsiske undersøkelser at de ikke var en enkelt art, men et kompleks av flere forskjellige arter, som er forskjellige i kroppsbygging og levevis. I engelsk litteratur har disse artene fått navn etter hva slags vertplanter de lever på: eple-pære brunmidd Bryobia rubrioculus, gras-pære brunmidd Bryobia cristata, stikkelsbærbrunmidd Bryobia ribis, eføybrunmidd Bryobia kissophila og kløverbrunmidd Bryobia praetiosa. Alle disse artene har et svært likt utseende, og bare spesialister kan skille de sikkert. Enkelte arter kan bare skilles på nymfestadiet.

I Norge har vi funnet angrep av brunmidd på mange ulike vertplanter, og det er svært sannsynlig at vi har alle de nevnte artene i faunaen vår. Ut fra leveviset til middene som er observert på eple og pære hos oss, må vi regne med at de hører til eple-pære brunmidd.

  • Død brunmidd sett gjennom lupe, buksiden opp. (Foto: N. Trandem. NIBIO)
  • Brunmidd-skade på jordbær (ikke vanlig). Legg merke til at skaden er på oversiden av bladet. (Foto: N. Trandem. NIBIO)

Livssyklus

  

STADIUM Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Egg
Larve
Nymfe
Voksen
Egg
Larve
Nymfe
Voksen
Egg

Litteratur

Edland, T. 2004. Sugande skadedyr- og nyttedyr i frukthagar. Grønn kunnskap 8 (4): 1-176.

                    Oppdatert 3. februar 2009

Bilder


Død brunmidd sett gjennom lupe, buksiden opp. (Foto: N. Trandem. NIBIO)


Brunmidd-skade på jordbær (ikke vanlig). Legg merke til at skaden er på oversiden av bladet. (Foto: N. Trandem. NIBIO)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2022 NIBIO