NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 29.11.2022 19:00


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Nebbmunner        Plantesugere        Psylloidea        Sugere        Svart gulrotsuger

Svart gulrotsuger

Trioza nigricornis

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Trond Hofsvang
OPPDATERT:
13. november 2018
Symptomene er redusert vekst og etter hvert gulaktige og til slutt rødaktige blad. Særlig i gulrot har angrep ført til reduserte avlinger, men sugeren kan også gjøre skade på andre arter, bl.a. kinakål og selleri.

Utbredelse

I flere år har det vært skade av en annen art av sugere enn vanlig gulrotsuger på gulrot i Lærdal. I årene 1994-1996 ble opptreden av denne sugerarten undersøkt ved hjelp av gule limfeller. Arten skal tidligere har vært registrert på Sørlandet. I 1996 ble denne sugerarten talt opp i gule limfeller hos en dyrker i Grimstad.

Vertplanter

Arten er polyfag, men foretrekker potet og grønnsaker som gulrot, kinakål og selleri.

Biologi

I de tre registreringsårene har en fått en topp i bestanden i siste halvdel av juli. Ved angrep vil en se symptom på skade fra først i  august. I 1996 viser registreringene også en topp i bestanden tidlig i juni. Det var intet angrep av suger verken på gulrot eller kinakål som tydet på at denne tidlige toppen i bestanden har ført til skade.

Symptomer/skade

Symptomene er redusert vekst og etter hvert gulaktige og til slutt rødaktige blad. Misfargingen av bladene kommer gjerne til syne i august, og disse kan tolkes som mangelsymptomer eller sprøyteskade. Særlig i gulrot har angrep ført til reduserte avlinger, men sugeren kan gjøre skade også på andre arter, bl.a. kinakål og selleri. Foruten redusert vekst fører den hos kinakål til gule bladrender.

Litteratur

Børtnes, G. 1997. Skadegjerarar i grønsaker i Lærdal. Registrering av teger, sugar og åtselbille, 1994-1996. Grønn forskning 2/97: 183-186.

                            Publisert 15. januar 2009

 


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2022 NIBIO