NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 29.11.2022 19:01


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Nebbmunner        Plantesugere        Psylloidea        Sugere        Buksbomsuger

Buksbomsuger

Psylla buxi

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Trond Hofsvang
OPPDATERT:
Før november 2013

Buksbomsuger forårsaker at skuddspissene stanser i veksten og bladene i skuddtoppene får et kållignende utseende. Det er bare den vanligste buksbomarten i Norge, Buxus sempervirens, som får symptomer, andre arter er resistente. Ofte pipler det ut en hvit voksaktig væske fra de ødelagte bladene. På våren ser man de første blekgrønne nymfene på plantene og senere på forsommeren de gulbrune voksne. Buksbomsuger overvintrer som egg på vertplanten. Den er utbredt spredt nord til Nordland.

Kjemisk bekjempelse er unødvendig på hekker etc. som likevel skal klippes. Unge planter som skal vokse seg større, bør overvåkes og eventuelt sprøytes hvis det forekommer sterke angrep.

                                Oppdatert 15. januar 2009


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2022 NIBIO