NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 28.01.2023 10:34


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Nebbmunner        Plantesugere        Skjoldlus        Panserskjoldlus

Panserskjoldlus

Diaspididae

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Trond Hofsvang
OPPDATERT:
Før november 2013

Nyklekte larver av både hunner og hanner i familien panserskjoldlus er bevegelige (vandrelarver). Men etter ganske kort tid suger de seg fast til plantedelene og blir "bofaste" for resten av levetiden. Etter hvert utvikles et skjold som dekker de bløthudete insektene og eggene. Skjoldene er små og rundaktig eller langstrakt skinke- eller kommaformet. Midt på runde skjold finnes alltid to avstøtte larvehuder, det minste øverst og ofte betegnet som navleflekk. Langstrakte skjold har de avstøtte larvehudene i forenden. Alle utviklingsstadiene av hunner og hanner, unntatt 1. larvestadium, er dekket av et skjold.

Familien er meget artsrik og arter forekommer både på friland og i veksthus. Den mest utbredte og skadeligste arten, San José skjoldlus (Quadraspidiotus perniciosus), som har over 700 vertplanter (særlig frukttrær), forekommer heldigvis ikke ennå i vårt land. Noen ganger har importert frukt (eple, plomme) vært infisert av San José skjoldlus. I henhold til våre importbestemmelser ble frukten destruert.

Litteratur

Fjelddalen, J. 1996. Skjoldlus (Coccinea, Hom.) i Norge. Insekt-Nytt 21 (3), 4-25.

                    Oppdatert 20. januar 


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2023 NIBIO