NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 08.12.2023 23:28


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Nebbmunner        Plantesugere        Bladlus        Egentlige bladlus        Brun krysantemumbladlus

Brun krysantemumbladlus

Macrosiphoniella sanborni

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Trond Hofsvang
OPPDATERT:
Før november 2013

Brun krysantemumbladlus har en skinnende brun til brunsvart kropp. Antenner, ryggrør og haletapp er svarte, beina er gulbrune og delvis svarte. Kroppen er langstrakt og ca. 2 mm lang. Hodet har pannetapper som danner en konkav panne. Antennene er ca. like lange som kroppen. Ryggrørene er lange som haletappen eller kortere og er bredest ved basis og svakt avsmalende og nærmest sylindriske på ytterste tredjedel. Haletappen er sammensnørt på midten med 17-20 hår.

Brun krysantemumbladlus lever utelukkende på krysantemum i veksthus. Den overvintrer i veksthus og kan føde levende avkom her hele året. Bladlusene synes å samle seg ytterst i skuddspissene på plantene. De er mest tallrike i veksthus utover høsten.

Brun krysantemumbladlus er funnet i veksthus over hele landet.

                         Oppdatert 26. juli 2011


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2023 NIBIO