NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 19.07.2024 16:14


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Nebbmunner        Plantesugere        Bladlus        Egentlige bladlus        Bjørnebærgrasbladlus

Bjørnebærgrasbladlus

Sitobion fragariae

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Nina Trandem
OPPDATERT:
Før november 2013

Voksne vingeløse hunner på bjørnebær er 2-3 mm og skinnende grønne, med lange og smale ryggrør som har en tydelig mørk krage ytterst. Antennene er litt kortere eller like lange som  kroppslengden. På ryggen kan arten ha et mørkt mønster. Mønsteret ikke nødvendigvis så tydelig på levende eksemplarer, men ses under lupe når lusa ligger på sprit.

Som navnet antyder veksler denne bladlusa mellom bjørnebær og gras. Den overvintrer som egg på bjørnebærstengler og har to generasjoner på bjørnebær om våren. Det kan da dannes tette kolonier på bladene. Deretter utvikles vingede individer, som i mai-juni flyr over til ettårige gras på skyggefulle fuktige steder. Om høsten kommer bladlusa tilbake til primærverten bjørnebær og legger egg.

Bjørnebærgrasbladlus er utbredt på Østlandet, Sørlandet og Vestlandet.

Litteratur

Nettside med mer informasjon om bladlus i bjørnebær

                     Oppdatert 26. juli 2011


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO