NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 25.06.2024 04:19


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Nebbmunner        Plantesugere        Bladlus        Egentlige bladlus        Grasbladlus

Grasbladlus

Metopolophium dirhodum

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Trond Hofsvang
OPPDATERT:
Før november 2013

Grasbladlus er ca. 3 mm lang og gulgrønn med en mørkere grønn midtstripe langs ryggen og mørkere flekker ytterst på hvert antenneledd. Grasbladlus har obligatorisk vertskifte med roser som primærvert hvor den overvintrer som egg. Sekundærvertene er korn og gras. I juni flyr grasbladlus over på korn og opptrer sammen med havrebladlus.

Om bekjempelse m.v.: se havrebladlus.

Grasbladlus er funnet nord t.o.m. Nordland.

                      Oppdatert 13. september 2013

  • Grasbladlus (Foto: A. Andersen, Bioforsk)
  • Grasbladlus (Foto: A. Andersen, Bioforsk)

Bilder


Grasbladlus (Foto: A. Andersen, Bioforsk)


Grasbladlus (Foto: A. Andersen, Bioforsk)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO