NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 19.06.2024 08:06


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Nebbmunner        Plantesugere        Bladlus        Egentlige bladlus        Stor ripsbladlus

Stor ripsbladlus

Cryptomyzus stachydis

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Nina Trandem
OPPDATERT:
Før november 2013

Stor ripsbladlus er gulgrønne til lysegrønne bladlus, ca. 2-3 mm lange, med ryggrør som er tydelig svulmet på ytre halvdel. Hårene på de fire første bakkroppssegmenter er kortere enn basal diameter av 3. antenneledd. Stor ripsbladlus forår­saker gul nerveklaring og svak bladkrølling, men aldri blad­vabler. Det er en holosyklisk art (veksler mellom kjønnete og ukjønnete generasjoner). Det er en vertvekslende bladlus med hage­rips som primærvert og vrangdå (Galeopsis bifida) som sekundærvert. Stor ripsbladlus er registrert på solbær, hagerips og stikkelsbær, men den er ingen alvorlig skadegjører.

Stor ripsbladlus er utbredt på Østlandet.

Litteratur

Stenseth, C. 1993. Midder og insekter som angriper jordbær, bringebær og solbær. Faginfo SFFL, nr. 4, 1993: 6-33.

                             Oppdatert 19. januar 2009


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO