NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 29.09.2023 20:44


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Nebbmunner        Plantesugere        Bladlus        Egentlige bladlus        Ligusterbladlus

Ligusterbladlus

Myzus ligustri

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Toril Sagen Eklo
OPPDATERT:
29. mars 2020

Ligusterbladlus lever om våren i sammenrullete blad av liguster, som blir gule og faller av. Denne bladlusa har hele sin livssyklus på liguster. Vinterliguster er motstandsdyktig mot angrep av lusa.

 

Utseende

Voksne bladlus er lys skinnende gul til blek gulgrønn, med rødbrune flekker ved basis av ryggrørene. Antennen har 6 ledd. Kroppen er 1,3-1,8 mm.

 

Utbredelse

Finnes på østlig del av landet.

 

Vertplanter

Vertsplante er liguster (Liguster vulgare og andre Liguster spp.). Her lever den på bladene i vekstsesongen.

 

Livssyklus

Den lever på samme vertsplante hele året. Arten har en holosyklisk utvikling, som er livssyklus som veksler mellom seksualformer, som er hunner og hanner, men også hunner som uten befruktning føder levende avkom, nymfer.

 

Skadevirkninger

Bladene på liguster blir langsgående innrullet og gule.

 

Bekjempelse

Det er alltid viktig å observere hvilke nyttedyr/naturlige fiender, som for eksempel blomsterfluelarver, gallmygg, marihøner m.fl., som er til stede sammen med skadedyret. 

Når det gjelder bladlus generelt for private dyrkere er det få eller ingen kjemiske midler å bruke. Hobbypreparatene på markedet er har svak virkning, så den beste bekjempelse er å fjerne angrepne planter eller deler av planten som er angrepet. Lusa kan også spyles bort med vann med noe trykk eller vann blandet med grønnsåpe. 

Når det gjelder kommersiell dyrking og kjemiske midler er det alltid viktig å vite hvilke skadedyr og hvilken art som gjør skade. Se Plantevernguiden.no

 

Litteratur

Heie, O.E. The Aphidoidea (Hemiptera) of Fennoscandia and Denmark, Vol 28, pp 28-29.

Blackman, R.L., Eastop, V.F. 1994. Aphids on the World`s Trees. An Identification and Information Guide pp 768.

 

                         Publisert 19. januar 2009Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2023 NIBIO