NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 08.12.2023 22:29


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Nebbmunner        Plantesugere        Bladlus        Egentlige bladlus        Alpeleddvedbladlus

Alpeleddvedbladlus

Rhopalomyzus poae

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Anette Sundbye
OPPDATERT:
22. september 2020
Alpeleddvedbladlus angriper som navnet tilsier hovedsakelig alpeleddved (Lonicera alpigena), men de kan ha vertsveksling med grasarter. På alpeleddved ødelegger de bladverket fullstendig.

Utseende

Alpeleddvedbladlus varierer i størrelse. Den første generasjonen om våren er 3-3,5 mm, mens de påfølgende generasjonene er 1,5-2 mm lange. Fargen er rødbrun.

Utbredelse

De opptrer ofte med sterke angrep enkelte steder sør på Østlandet.

Vertplanter

Alpeleddvedbladlus finnes på alpeleddved (Lonicera alpigena). Om sommeren flyr alpeleddvedbladlus over til grasarter, i første rekke skal det gjelde engrapp (Poa pratensis) og markrapp (P. trivialis).

Livssyklus

Livssyklusen til denne arten er lite kjent. De overvintrer antakelig som svarte egg på greiner av alpeleddvedd. Eggene klekker ved knoppsprett og den videre utviklingen foregår partenogenetisk (hunner føder levende nymfer uten forutgående befruktning). Sommergenerasjonene består av vingede og vingeløse lus, og de har vertsveksling med gras.

Symptomer/skade

Bladlusene suger på undersiden av bladene på alpeleddved, og som en følge av dette, ruller bladkantene seg sammen mot undersiden og danner etter hvert en bladrull. Samtidig får bladoversiden en mengde røde flekker. Angrepet kan ødelegge bladverket nesten fullstendig.

Bekjempelse

Plant leddved-arter som ikke er vert for alpeleddvedbladlus. Dersom det oppstår angrep så bør angrepne skudd og blader fjernes for å redusere skaden. Ved begynnende angrep og i verdifulle beplantinger så kan det sprøytes med et systemisk bladlusmiddel ved knoppsprett.

Litteratur

Fjelddalen, J. 1967. Bladlusarter på Lonicera. Norsk Hagetidend 83 (9): 150-151.


                                 Publisert 16. juni 2011


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2023 NIBIO