NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 17.06.2019 16:51


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Nebbmunner        Plantesugere        Bladlus        Egentlige bladlus        Alpeleddvedbladlus

Alpeleddvedbladlus

Rhopalomyzus poae

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
TROND HOFSVANG
OPPDATERT:
FØR NOVEMBER 2013

Alpeleddvedbladlus opptrer bare på alpeleddved (Lonicera alpigena). Enkelte steder sør på Østlandet opptrer den ofte med sterke angrep.

Alpeleddvedbladlus varierer i størrelse. Den første generasjonen om våren er 3-3,5 mm, mens de påfølgende generasjonene er 1,5-2 mm lange. Fargen er rødbrun. Bladlusene suger på undersiden av bladene, og som en følge av dette, ruller bladkantene seg sammen mot undersiden og danner etter hvert en bladrull. Samtidig får bladoversiden en mengde røde flekker. Angrepet kan ødelegge bladverket nesten fullstendig.

Om sommeren flytter alpeleddvedbladlus seg over til grasarter, i første rekke skal det gjelde engrapp (Poa pratensis) og markrapp (P. trivialis).

                     Oppdatert 16. juni 2011

Litteratur

Fjelddalen, J. 1967. Bladlusarter på Lonicera. Norsk Hagetidend 83 (9): 150-151.


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet.

Plantevernleksikonet © 2019 NIBIO