NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 29.09.2023 20:08


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Nebbmunner        Plantesugere        Bladlus        Egentlige bladlus        Gul leddvedbladlus

Gul leddvedbladlus

Rhophalomyzus lonicerae

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Trond Hofsvang
OPPDATERT:
Før november 2013

Gul leddvedbladlus er svært vanlig hos oss. Den opptrer på forskjellige arter av ledded, særlig på tartarleddved og fører til gule blader hvor bladkanten er rullet mot undersiden.

Utseende

Den første generasjonen av gul leddvedbladlus som klekker på leddved, er mørkegrønne til gulgrønne, men et svakt pudderaktig voksbelegg gir dem et gråblått utseende. Lengden er ca. 2 mm. De påfølgende generasjonene av bladlus er blekt gule til gulgrønne uten voksbelegg. Vingete individer har en svart ryggflekk.

Utbredelse

Østlandet, Sørlandet og Vestlandet nord t.o.m. Hordaland.

Vertplanter

Den opptrer særlig på tartarleddved (Lonicera tatarica), men vi har også funnet til dels sterke angrep på flere andre leddvedarter.

Livssyklus

Den første generasjonen av gul leddvedbladlus begynner å klekke fra overvintrede svarte egg på grener av leddved allerede ved knoppsprett. Den videre formering foregår uten forutgående formering (de føder levende unger). Gul leddvedbladlus har vertskifte. Vingete individer vil fly over til sommervertplantene som er grasarter i eller nær vann, særlig til strandrør (Phalaris arundinacea). Om høsten flyr vingete bladlus tilbake til leddvedd, hvor det opptrer en kjønnet generasjon som legger egg for overvintring.

Skadevirkninger

Symptomene på angrep viser seg allerede på de første bladene. Bladlusene av første generasjon suger fra undersiden og dette fører til at bladene blir gulaktige, samtidig som de bretter seg inn mot undersiden fra en eller begge sider eller fra bladspissen.

Avkommet, dvs. de blekgule bladlusene av den neste generasjonen, vil fortsette angrepet til dels på nye blad som får en mengde gule flekker eller prikker, samtidig som bladkanten rulles en del mot undersiden.

Litteratur

Fjelddalen, J. 1967. Bladlusarter på Lonicera. Norsk Hagetidend 83 (9): 150-151.

                              Oppdatert 19. januar 2009


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2023 NIBIO