NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 19.07.2024 15:14


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Nebbmunner        Plantesugere        Bladlus        Egentlige bladlus        Skjermplantebladlus

Skjermplantebladlus

Cavariella aegopodii

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Trond Hofsvang
OPPDATERT:
27. juni 2016

Skjermplantebladlusa overvintrer på selje og pil og har skjermplanter som sommerverter. Den kan av og til opptre på gulrot, der skadesymptomene kan forveksles med gulrotsuger. Men ved angrep vil en se bladlusene sitte godt skjult nede mellom bladene.

Utseende

Skjermplantebladlusa er 1,5-2,5 mm lang og grønn eller rødaktig med korte antenner. De vingete individene er grønne med svart hode og bryst og mørke flekker på bakkroppen. Skjermplantebladlus har en ekstra "haleutvekst" over haletappen mellom ryggrørene.

Utbredelse

Skjermplantebladlusa er utbredt over hele landet nord t.o.m. Troms.

Vertplanter

Sekundærvertene (sommervertene) er gulrot, dill, persillerot, pastinakk og selleri. Av ugrasplanter synes skjermplantebladlusa å opptre hyppig på hundekjeks.

Livssyklus

Skjermplantebladlusa har obligatorisk vertskifte og overvintrer som befruktete egg på primærvertene som er selje og pil. På forsommeren flyr vingete bladlus over til sekundærvertene (sommervertene) som er planter i skjermplantefamilien. Skjermplantebladlusa overfører flere virussykdommer.

Skadevirkninger

Skjermplantebladlusa sitter ofte godt skjult nede mellom bladene. Sugingen gjør at bladene krøller seg. På gulrot kan angrepet forveksles med angrep av gulrotsuger, men krusingen er ikke så utpreget, og de sterke angrepene kommer senere, ofte først ut i juli. Unge planter er spesielt utsatt, og sterke angrep kan føre til et visst avlingstap. Skjermplantebladlusa kan enkelte år gjøre en del skade i Nord-Norge som for øvrig mangler gulrotsuger. I tillegg til gulrot er selleri spesielt utsatt for angrep.

 


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO