NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 19.06.2024 06:48


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Nebbmunner        Plantesugere        Bladlus        Egentlige bladlus        Liten plommebladlus

Liten plommebladlus

Brachycaudus helichrysi

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Gunnhild Jaastad
OPPDATERT:
22. november 2019

Lita plommebladlus er utbreidd i alle plommedistrikt, og er den mest vanlege bladlusarta i plommer. Små angrep av arten kan føre til sterk bladkrølling og stagnasjon i veksten.

Lita plommebladlus kan og gje skade på krysantemum i veksthus.

  • Liten plommebladlus (Tegning: L. Hofsvang)
  • Liten plommebladlus har korte lyse ryggrør (Foto: N. Trandem. Bioforsk)
  • Liten plommebladlus gir bladkrølling. (Foto: N. Trandem. Bioforsk)

Utsjånad

Stammora er brunstripete medan dei fyrste nymfene er lysegrøne på farge. Seinare generasjonar av hoer er grøne med gulaktige parti rundt kroppen. Ryggrøyra er korte og koniske.

Utbreiing

Sør-Noreg.

Vertplanter

Liten plommebladlus lever på plomme og slåpetorn (primærvert) og på ein rekkje korgplanter og andre, m.a. kløver (sekundærvert). Arten kan ha jordbær som vertplante, men angrepa døyr ut etter ein tid.

Livssyklus

Lita plommebladlus overvintrar som egg. Egga klekkjer svært tidleg, gjerne før knoppsprett. Nymfene syg på basis av blomeknoppane, og straks knoppane opnar seg går bladlusa inn. På forsommaren vert det fødd vinga hoer som fyk over på sommarvertar innan korgplantefamilien. Om hausten vert det fødd hoer og hannar med vinger på sommarverten som fyk tilbake til plommer der dei parar seg og legg egg.

Symptom

Skot
Angrep kan føre til at endeknoppen på skota dør ut.

Blad
Angrep fører til sterk bladkrølling med bladoversida ut og blad krølla innover mot midtnerva. Jamvel små angrep fører til sterk bladkrølling.

Blom
Store angrep kan føre til tidleg blomefall.

Skadepotensiale
Lita plommebladlus er utbreidd i alle plommedistrikt, og er den mest vanlege bladlusarta i plommer. Små angrep av arten kan føre til sterk bladkrølling og stagnasjon i veksten.

I veksthus
På krysantemum kan bladlusa gi vridde blad og misforma blomster og skot.

Bekjempelse

Sidan lita plommebladlus ofte gjer skade tidleg i sesongen er det viktig at det vert gjort visuell kontroll i plommehagane seinast rett etter bløming. Spesifikke plantevernmidlar mot sugande insekt kan nyttast viss behov (sjå plantevernguiden.no)

 

                       Publisert 16. januar 2009

 

Bilder


Liten plommebladlus (Tegning: L. Hofsvang)


Liten plommebladlus har korte lyse ryggrør (Foto: N. Trandem. Bioforsk)


Liten plommebladlus gir bladkrølling. (Foto: N. Trandem. Bioforsk)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO