NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 17.06.2019 16:35


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Nebbmunner        Plantesugere        Bladlus        Egentlige bladlus        Grå tulipanbladlus

Grå tulipanbladlus

Dysaphis tulipae

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
TROND HOFSVANG
OPPDATERT:
FØR NOVEMBER 2013

Grå tulipanbladlus lever ikke utendørs hos oss, men blir importert med tulipanløk og irisknoller. Formeringsevnen er stor, og plantene blir fort ødelagt om ikke angrepet stopper.

Utseende

Uvingete hunner av grå tulipanbladlus er ca. 2 mm lange. Kroppen er dekket med voksbelegg som gir hvitt til gråaktig utseende. Dersom bladlusene legges i sprit, blir kroppsfargen lysegul, grå- til rødaktig. Antennene er halvparten av kroppslengden, og pannen mellom antennene er rett. Ryggrørene er svarte og svakt avsmalnende fra basis mot tuppen.

Utbredelse

Grå tulipan bladlus er funnet i veksthus over det meste av landet.

Vertplanter

De vanligste vertplanter er tulipan (Tulipa) og liljer (Iris og Lilium).

Livssyklus

Grå tulipan­bladlus lever ikke utendørs hos oss, men blir importert med løk og knoller. Bladlusene sitter under de ytterste, tørre løkskjellene og angriper spirene så snart drivingen starter. Angrepet starter nederst på plantene. Da det dannes få vingete individer, blir koloniene etter hvert store og planten tett besatt med bladlus.

Skadevirkninger

Formeringsevnen er stor, og plantene blir fort ødelagte om ikke angrepet stopper. Ved lagringstemperaturer over 10 ºC kan grå tulipanbladlus også gjøre betydelig skade på lager.

Litteratur

Stenseth, C. 1994. Skadedyr på veksthusplanter. Midder og insekter. Statens plantevern. Undervisningen ved NLH. Kompendium. Landbruksbokhandelen. 59pp.

                        Oppdatert 16. januar 2009


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet.

Plantevernleksikonet © 2019 NIBIO