NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 19.07.2024 16:27


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Nebbmunner        Plantesugere        Bladlus        Egentlige bladlus        Pære-hestehovbladlus

Pære-hestehovbladlus

Anuraphis farfarae

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Trond Hofsvang
OPPDATERT:
15. november 2019

Denne purpurbrune bladlusa kan angripe pære, som er primærverten til arten. De små koloniene som lever på pære på forsommeren, kan være årsak til svak bladkrølling, men lite eller ingen misfarging. I juni migrerer bladlusa over til hestehov (Tussilago) og pestrot (Petasites), der den lever på røttene fram til høsten, og vender så tilbake til pære for egglegging.

Pære-hestehovbladlus er hittil blitt registrert bare på Østlandet.

Litteratur

Edland, T. 2004. Sugande skade- og nyttedyr i frukthagar. Grønn kunnskap 8 (4): 1-175.

 

                          Publisert 16. januar 2009

 


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO