NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 19.07.2024 16:27


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Nebbmunner        Plantesugere        Bladlus        Egentlige bladlus        Liten solbærbladlus

Liten solbærbladlus

Aphis triglochinis

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Nina Trandem
OPPDATERT:
26. september 2017

Liten solbærbladlus er en gulgrønn til mørkegrønn bladlus. Den danner bretting av bladstilkene på solbær og hagerips, men skaden er ubetydelig. Det er en holosyklisk (veksler mellom kjønnete og ukjønnete generasjoner) og vertvekslende art med vinterkarse og veikarse som sekundærverter og solbær og hagerips som primærverter.

Liten solbærbladlus er utbredt på Østlandet, Sørlandet og Vestlandet.

Litteratur

Stenseth, C. 1993. Midder og insekter som angriper jordbær, bringebær og solbær. Faginfo SFFL, nr. 4, 1993: 6-33.

 


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO