NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 29.09.2023 21:27


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Nebbmunner        Plantesugere        Bladlus        Egentlige bladlus        Liten ripsbladlus

Liten ripsbladlus

Aphis schneideri

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Nina Trandem
OPPDATERT:
26. september 2017

Liten ripsbladlus er en mørk blågrønn bladlus med voksbelegg som gir et matt utseende. Den danner kolonier på skott, bladstilker, blad og blomsterstander som fører til at bladstilkene brettes nedover. Det er en holosyklisk art (veksler mellom kjønnete og ukjønnete generasjoner) som er vertbestandig bladlus på solbær og hagerips. Det er 13 bladlusarter som er registrert på solbær, hager­ips og stikkelsbær. Bladlusene er ingen alvorlige skadeg­jørere, men liten ripsbladlus er en av dem som har størst betydning. Den kan leve på solbær hele vekstsesongen.

Liten ripsbladlus er utbredt på Østlandet.

  • Liten ripsbladlus (Foto: N. Trandem, Bioforsk)
  • Liten ripsbladlus (Foto: N. Trandem, Bioforsk)
  • Solbærskudd angrepet av liten ripsbladlus (Foto: N. Trandem. Bioforsk)

Litteratur

Stenseth, C. 1993. Midder og insekter som angriper jordbær, bringebær og solbær. Faginfo SFFL, nr. 4, 1993: 6-33.

 

Bilder


Liten ripsbladlus (Foto: N. Trandem, Bioforsk)


Liten ripsbladlus (Foto: N. Trandem, Bioforsk)


Solbærskudd angrepet av liten ripsbladlus (Foto: N. Trandem. Bioforsk)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2023 NIBIO