NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 17.06.2019 17:38


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Nebbmunner        Plantesugere        Bladlus        Egentlige bladlus        Hyllebladlus

Hyllebladlus

Aphis sambuci

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
TROND HOFSVANG
OPPDATERT:
FØR NOVEMBER 2013

Hyllebladlus er en svartgrønn eller brunaktig art, 2-4 mm lang som har hyll (Sambucus) som primærvert og som lever på røttene eller på endre del av forskjellige urteaktige planter som sekundærvert. Hyllebladlus kan finnes i store kolonier på hyll vår og sommer.

Hyllebladlus er utbredt på Østlandet og Vestlandet.

                                 Oppdatert 16. januar 2009

  • Hyllebladlus (Foto: N. Trandem. NIBIO)
  • Hyllebladlus (Foto: N. Trandem. NIBIO)

Bilder


Hyllebladlus (Foto: N. Trandem. NIBIO)


Hyllebladlus (Foto: N. Trandem. NIBIO)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet.

Plantevernleksikonet © 2019 NIBIO