NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 19.07.2024 16:28


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Nebbmunner        Plantesugere        Bladlus        Egentlige bladlus        Liten bjørnebærbladlus

Liten bjørnebærbladlus

Aphis ruborum

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Trond Hofsvang
OPPDATERT:
Før november 2013

Liten bjørnebærbladlus den minste bladlusarten som er vanlig på bjørnebær, og den kan være en alvorlig skadegjører i veksthus.

Utseende

De uvingete voksne hunnene er da 1,8-2,4 mm lange og grasgrønne til svart- eller blågrønne. Antennene er tydelig kortere enn kroppen, pannetuberklene dårlig utviklet, og lengden på hvert ryggrør er kortere enn avstanden mellom dem. Sommer og høst forekommer en blekt grønn/hvitaktig dvergform (0,7-0,9 mm lang) i tillegg til den mørkere og større formen.

Utbredelse

Liten bjørnebærbladlus er utbredt på Østlandet og Vestlandet.

Vertplanter

Liten bjørnebærbladlus lever stort sett bare på bjørnebær.

Livssyklus

Liten bjørnebærbladlus overvintrer som egg på plantene ved knoppbasis. Den er kolonidannende og når større tettheter enn den store bjørnebærbladlusa. Om våren lever den på unge skudd, med krøllede blad som resultat.

Dvergformen kan påtreffes i blomstene og på hamsen i tillegg til under bladene.

Skadevirkninger

Ved siden av bladkrølling er den viktigste skaden at honningdogg og svertesopper griser til planter og bær.

Litteratur

http://www.bioforsk.no/rubusdyr         

                 Oppdatert 12. august 2011


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO