NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 08.12.2023 23:11


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Nebbmunner        Plantesugere        Bladlus        Egentlige bladlus        Liten potetbladlus

Liten potetbladlus

Aphis nasturtii

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Trond Hofsvang & Tor Johansen
OPPDATERT:
27. juni 2016

Liten potetbladlus er 1,1-2,2 mm lang og gulgrønn. Antennene er betydelig kortere enn kroppen. Ryggrørene er litt lengre enn haletappen (cauda) og mørke ytterst. Den overvintrer som egg på trollheggarter, bl.a. geitved. Liten potetbladlus finnes på potet om sommeren og kan overføre virus. Den er utbredt i Sør-Norge.


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2023 NIBIO