NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 03.03.2024 03:15


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Nebbmunner        Plantesugere        Bladlus        Egentlige bladlus        Liten stikkelsbærbladlus

Liten stikkelsbærbladlus

Aphis grossulariae

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Nina Trandem
OPPDATERT:
26. september 2017

Liten stikkelsbærbladlus er registrert på solbær, hagerips og stikkelsbær, men den er ingen alvorlig skadegjører. Den er en matt mørkegrønn til lysegrønn bladlus som danner kolonier på skudd og forårsaker bretting av blad­stilker. Liten stikkelsbærbladlus er en holosyklisk (veksler mellom kjønnet og ukjønnet formering) og vertvekslende bladlus med solbær, hagerips og stikkelsbær som primærverter og mjølke (Epilobium spp.) som sekundærverter. Arten kan leve på solbær hele vekstsesongen, og den er utbredt på Østlandet og Vestlandet.


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO