NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 19.07.2024 15:50


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Edderkoppdyr        Midd

Midd

Acari

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Trond Hofsvang
OPPDATERT:
26. september 2017

Middene er en type edderkoppdyr. De er ofte svært små -mange arter er mindre enn 0,5 mm lange - og blir dermed lett oversett. Hodet går i ett med en uleddet kropp. Munndelene er sugende. Utviklingsstadiene før de blir voksne består av eggstadiet, larvestadiet og 1-3 nymfestadier. Nymfestadiene er mindre, men er ellers ofte svært lik de voksne middene. Larvene har tre par bein, og nymfer og voksne har fire par bein, unntatt hos de bittesmå gallmiddene som har to par bein.

Det er relativt få middarter som er planteetere, men blant disse finner vi en del viktige skadegjørere på bær, i frukt, på prydplanter, i veksthus og av og til på grønnsaker på friland og i grasfrøavl.

Mange middarter er rovdyr eller nedbrytere, og dermed viktige nyttedyr. I frukthager finnes ofte en rik fauna av ulike typer midd, og de fleste vil være av arter som ikke gjør direkte skade eller nytte. De lever for eksempel av mose, alger og sopper eller på dødt plantemateriale. Da disse kan tjene som mat for nyttedyrene i hagen, er de ofte av indirekte nytte.

  • Veksthusspinnmidd (Foto: E.F.)
  • Veksthusspinnmidd (Foto: E.F.)
  • Stikkelsbærbladveps larver (Foto: E.F.)
  • Tripsrovmidd (Foto: H. Heggen, Bioforsk)
  • Spinnmidd på roser (Foto: E.F.)
  • Encarsia formosa, snylteveps (Foto: E.F.)
  • Veksthusspinnmidd (Foto: E.F.)
  • Spinnmidd på roser (Foto: E.F.)
  • Stikkelsbærbladveps larver (Foto: E.F.)

Litteratur

Edland, T. 2004. Sugande skade- og nyttedyr i frukthagar. Grønn kunnskap vol. 8 (4), 1-175.

 

Nært beslektet

Bilder


Veksthusspinnmidd (Foto: E.F.)


Veksthusspinnmidd (Foto: E.F.)


Stikkelsbærbladveps larver (Foto: E.F.)


Tripsrovmidd (Foto: H. Heggen, Bioforsk)


Spinnmidd på roser (Foto: E.F.)


Encarsia formosa, snylteveps (Foto: E.F.)


Veksthusspinnmidd (Foto: E.F.)


Spinnmidd på roser (Foto: E.F.)


Stikkelsbærbladveps larver (Foto: E.F.)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO