NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 24.04.2019 07:49


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Nebbmunner        Plantesugere        Bladlus        Gallebladlus        Lodden leddvedbladlus

Lodden leddvedbladlus

Prociphilus xylostei

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
TROND HOFSVANG
OPPDATERT:
FØR NOVEMBER 2013

Dette er en svært vanlig art hos oss. Den angriper forskjellige leddved-arter. Bladene blir gulgrønne og ruller seg sammen. Sterke angrep er lette å observere på utskillelsen av ull-ligende voks fra bladlusa.

Utseende

Lodden leddvedbladlus skiller seg fra andre bladlus på leddved ved at den har en sterk voksutskillelse i form av gråhvit ull. Både bladlusene som er grågrønne til gulgrønne og 2-3 mm lange, og angrepne plantedeler kan bli fullstendig dekket av dette lodne ullbelegget.

Utbredelse

Arten er vanlig og utbredt i Sør-Norge nord til Nord-Trøndelag.

Vertplanter

Vertplanter er tartarleddved (Lonicera tatarica), gul-leddved (Lonicera chrysantha) og vill leddved (Lonicera xylosteum).

Livssyklus

Lodden leddvedbladlus har vertsskifte med gran hvor den om sommeren lever på røttene.

Skadevirkninger

Symptomene på angrep vises allerede på de første bladene i mai. Bladene i toppen av årsskuddene blir grønngule, de ruller seg sammen, bukler og krøller seg sterkt. Etter hvert vil skuddtoppene bli brunsvarte og visner. Senere kan angrepene fortstette på barken, særlig på to-årige grener. Her er angrepet lett å observere pga. det hvite ulldekket. Angrepene kan føre til sterk veksthemming.

Bekjempelse

En bekjempelse med et kjemisk skadedyrmiddel kan foretas tidlig, dvs. ved knoppsprett.

Litteratur

Fjelddalen, J. 1967. Bladlus-arter på Lonicera. Norsk Hagetidend 83: 150-151.

                              Oppdatert 16. januar 2009


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet.

Plantevernleksikonet © 2019 NIBIO