NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 19.07.2024 14:29


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Nebbmunner        Plantesugere        Bladlus        Gallebladlus        Lodden leddvedbladlus

Lodden leddvedbladlus

Prociphilus xylostei

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Trond Hofsvang & Toril Sagen Eklo
OPPDATERT:
29. mars 2020

Dette er en svært vanlig art hos oss. Den angriper forskjellige leddvedarter. Sterke angrep er lette å observere på utskillelsen av ullaktig voks fra bladlusa. Angrepne plantedeler kan bli fullstendig dekket av dette lodne ullbelegget. 

Dette er en vertvekslende bladlus.

 

Utseende

Lodden leddvedbladlus skiller seg fra andre bladlus på leddved ved at den har en sterk voksutskillelse i form av gråhvit ull. Voksne, vingede individer fra primærverten leddved har blek grønn kropp. Antenner med 6 ledd. De har svært utydelige ryggrør, eller de mangler helt. De er 2,3-3,7 mm. 

 

Utbredelse

Arten er vanlig og utbredt i sørlig del av landet og nord til Trøndelag.

 

Vertplanter

Den er vertvekslende og primærvert er vill leddved (Lonicera xylosteum), tartarleddved (Lonicera tatarica) og gul leddved (Lonicera chrysantha). Sekundærvert er gran (Picea abies).

 

Livssyklus

Om våren er den å finne på bladene til leddved. Nymfene går deretter over til greinene, hvor de utvikler vinger og flyr så over til gran i juni/juli. Der etablerer de seg på røttene. Om høsten returnerer de til leddved.

 

Skadevirkninger

Det er alltid viktig å observere hvilke nyttedyr/naturlige fiender, som for eksempel blomsterfluelarver, gallmygg, marihøner m.fl., som er til stede sammen med skadedyret. 

Når det gjelder bladlus generelt for private dyrkere er det få eller ingen kjemiske midler å bruke. Hobbypreparatene på markedet har svak virkning, så den beste bekjempelse er å fjerne angrepne planter eller deler av planten som er angrepet. Lusa kan også spyles bort med vann med noe trykk eller vann blandet med grønnsåpe. Lus som har vertveksling flyr etter en tid over på sommerverten og trykket blir derfor ikke så stort på den enkelte planteart. Plantene får en pause før de igjen blir angrepet når lusa returnerer om høsten.  

Når det gjelder kommersiell dyrking og kjemiske midler er det alltid viktig å vite hvilke skadedyr og hvilken art som gjør skade. En bekjempelse med et kjemisk skadedyrmiddel kan foretas tidlig, dvs. ved knoppsprett.


Se
Plantevernguiden.no.

 

Bekjempelse

En bekjempelse med et kjemisk skadedyrmiddel kan foretas tidlig, dvs. ved knoppsprett.

Litteratur

Fjelddalen, J. 1967. Bladlus-arter på Lonicera. Norsk Hagetidend 83: 150-151.

Heie, O.E. The Aphidoidea (Hemiptera) of Fennoscandia and Denmark, Vol 9, pp 161-163.

Blackman, R.L., Eastop, V.F. 1994. Aphids on the World's Trees. An Identification and Information Guide pp 848-849.

 

                              Publisert 16. januar 2009

 

 


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO