NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 19.07.2024 14:31


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Nebbmunner        Plantesugere        Bladlus        Gallebladlus        Almegallelus

Almegallelus

Tetraneura ulmi

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Trond Hofsvang
OPPDATERT:
15. september 2020

Almegallelusa er vanlig i Sør-Norge, men den er utbredt nord til Troms. Den har alm (Ulmus spp.) som vintervert og forskjellige grasarter som sommervert. Om sommeren migrerer den over til grasarter fra alm. På alm er bladlusa mørk grønn til mørk gråsvart. Almegallelus har svært korte antenner.

Almegallelus forårsaker grønnaktige eller gulaktige bønneformete, stilkete galler. En eller flere galler står vinkelrett på oversiden av bladene på alm. Gallene har liten effekt på veksten av alm.

                                        Publisert 16. januar 2009

  • Galler av almegallelus (Foto: E. Fløistad, Bioforsk)

Bilder


Galler av almegallelus (Foto: E. Fløistad, Bioforsk)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO