NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 13.06.2021 06:12


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Sommerfugler        Målere        Stikkelsbærmåler

Stikkelsbærmåler

Abraxas grossulariata

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
NINA TRANDEM
OPPDATERT:
FØR NOVEMBER 2013

Larven gjør skade ved å spise av bladverket på busker av solbær, hagerips og stikkelsbær. Den voksne sommerfuglen og larven har de samme fargekombinasjonene.

Utseende

Sommerfuglen har et vingespenn på 35-40 mm. Vingene er hvite med svarte flekker av variabel størrelse. Forvingene har gulaktig basis og et gulaktig tverrbånd midt på vingen.

Lar­vene blir opptil 40 mm lange, er kremhvite med store, svarte flek­ker og gul buk. Hode og brystføtter er svarte. Larven har tre par brystføtter og bare to par bukføtter (på 6. og siste bakkroppsledd). Larven mangler vorteføtter ”på midten” og får dermed en karakteristisk måte å bevege seg på. De "måler" veien de går ved å trekke bakparten av kroppen inn mot forkroppen slik at kroppen står opp i en bue, deretter flytter de forkroppen framover igjen. Larvene har nedadrettet hode og bukføtter med ensidig rad kitinkroker på undersiden (klamrefø­tter).

Puppen er brunsvart med gule ringer på bakkroppen. 

Utbredelse

Finnes langs kysten på Øst-, Sør- og Vestlandet opp til Sognefjorden.

Vertplanter

Solbær, hagerips og stikkelsbær.

Livssyklus

Ettårig livssyklus og overvintring som halvvoksen larve.

Eggene legges på bladene og etter et par uker kommer larvene fram og begynner å spise på bladene. Etter overvintring i jorden i nærheten av plantene fortsetter angrepet om våren (ved knoppsprett), og det er da den største skaden skjer.

Puppen ligger ofte mellom to sammenspunnete blad. Puppetiden varer i ca tre uker.

De voksne sommerfuglene er på vingene i juli-august. 

Skadevirkninger

Forpuppingen skjer mellom sammenspinna blad. Larven spiser av bladverket.

Bekjempelse

Plukke bort larvene. Vende om jorda i nærheten av buskene. Fjerne og brenne løv som ligger på bakken.

Litteratur

Stenseth, C. 1993. Midder og insekter som angriper jordbær, bringebær og solbær. SFFL Faginfo, Nr. 4 1993, 6-33.

NORDISK FAMILJEBOK. Uggleupplagan. 15. Kromat - Ledvätska
- a digital facsimile edition from Project Runeberg

NORGES SOMMERFUGLER

                  Oppdatert 28. januar 2009


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2021 NIBIO