NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 19.07.2024 15:12


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Sommerfugler        Glassvinger

Glassvinger

Sesiidae

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Hege M. Ørpen
OPPDATERT:
30. august 2021
En av våre mer ukjente sommerfuglfamilier er glassvingene (Sesiidae). I Europa er det kjent 109 arter glassvinger. Det er funnet 13 norske arter. Som voksne er de dagflygende og solelskende. Larven lever i trær eller på urter. Glassvingenes utbredelse og økologi er dårlig kjent.

Glassvinger er rasktflygende vepslignende sommerfugler. Kroppen er ofte svart med gule lengdestriper. Vingene holdes skrått ut fra kroppen og er delvis glassklare fordi de fleste skjellene som danner farger og mønstre på vingene faller av ved første flytur. Derfor er vingene klare med brune eller svarte kanter og årenett.

På grunn av glassvingenes anonyme tilværelse som voksne er det best å lete etter larvene for å kunne konstatere artene. Larvene lever i stammen på trær eller urter, og man må se spesielt etter utvendige spor, som for eksempel hevelser på stammen, gnagespon og lignende. Larvene er gjerne gulhvite med svart hode, kan minne om larvene av spøkelsessvermere og andre larver som lever et skjult liv. De har tre par brystføtter og 5 par vorteføt­ter (med kransstilte kitinkroker) på bakkroppen. Puppene er også langstrakte og har mange bevegelige deler.

Vanlige glassvingearter i Norge er bringebærglassvinge og ripsglassvinge

  • Bringebærglassvinge hann (Foto: N.Trandem, NIBIO)
  • Larve av ripsglassvinge i solbærkvist (Foto: Line Beate Lersveen, NLR)

Litteratur

Aase, G.R.O. & Olsen, T.J. Østfolds glassvinger (Lepidoptera). Natur i Østfold 19(1):116-120.

Stenseth, C. 1993. Midder og insekter som angriper jordbær, bringebær og solbær. SFFL Faginfo Nr. 4 1993, 6-33.


Bilder


Bringebærglassvinge hann (Foto: N.Trandem, NIBIO)


Larve av ripsglassvinge i solbærkvist (Foto: Line Beate Lersveen, NLR)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO