NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 17.06.2019 02:34


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Sommerfugler        Nattfly        Aksfly

Aksfly

Apamea sordens

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
TROND HOFSVANG
OPPDATERT:
FØR NOVEMBER 2013

Det voksne aksflyet har grå forvinger med rødbrune innslag, gråbrune bakvinger og et vingespenn på 3,5 cm. Larvene blir 3,5 cm lange som fullvoksne. Som unge er de grågule med en lys stripe på sidene, mens eldre larver er glatte, svartgrå med tre smale lyse ryggstriper og mørkebrunt hode med tre hvite striper.

Aksfly er vanlig utbredt i på Sørlandet og sørlige deler av Østlandet, mer sporadisk på Vestlandet. Larvene gnager i akset, spesielt på rug og hvete.

                     Oppdatert 27. januar 2009


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet.

Plantevernleksikonet © 2019 NIBIO