NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 18.06.2024 06:59


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Sommerfugler        Viklere        Roseknoppvikler

Roseknoppvikler

Clepsis spectrana

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Trond Hofsvang
OPPDATERT:
Før november 2013
Roseknoppvikler er skadedyr på roser og mange andre planter i veksthus. Larvene spinner sammen og gnager på blad, knopper og blomsterstander.

Utseende

De voksne sommerfuglene har lyse til mørkt okergule forvinger med to brunsvarte flekker i forkant. Den innerste flekken fortsetter i et brunt bånd skrått over vingen. Vingespennet er på 15-20 mm. Bakvingene er ensfarget hvitaktige til lysegrå. I hvilestiling danner forvingene er V-formet tegning.

Larvene blir opptil 20 mm lange. Fargen varierer fra lyst skittenbrun til brunsvart med en mørkere ryggstripe. Hårvortene er lysegrå, hodekapselen er svart, ofte med gulbrune tegninger, nakkeskjoldet er svart og analskjoldet er hvitaktig med brune flekker.

Vertplanter

Arten er et våtmarksinsekt som lever på siv, takrør, myrhatt, nesle m.fl. I veksthus angripes Alstromeria, Anhurium, Begonia, Cyclamen, Kalanchoe, Gerbera, roser, stueasalea, salat og tomat.

Livssyklus

Livssyklus fullføres på ca. 37 dager ved 20oC, hvorav egg-, larve- og puppestadiet utgjør henholdsvis 8, 22 og 7 dager. Det forekommer flere generasjoner i året. Det er ikke noe klart skille mellom dem slik at alle stadier forekommer samtidig. Ved lave overvintringstemperaturer som for eksempel i avstangte rosehus, er larvene i hvile og blir reaktivert først når drivingen stater. Fremkomsperioden varer 10 til 40 dager etter at varmen settes på. Arten spres i stor utstrekning med plantemateriale.

Skadevirkninger

Unge larver spinner sammen og skjelletterer blad. Eldre larver minerer også i skudd og knopper, blomsterstilker bites av og blomsterstander som f.eks. hos Kalanchoe og Alstromeria spinnes sammen og ødelegges av larvenes gnag.

Bekjempelse

Les mer om bekjemping i Plantevernguiden.no

Litteratur

Stenseth, C. 1994. Skadedyr på veksthusplanter. Midder og insekter. Statens plantevern. Undervisningen ved NLH. Kompendium. Landbruksbokhandelen. 59pp.

                    Oppdatert 23. januar 2009


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO