NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 18.06.2024 06:32


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Sommerfugler        Viklere        Lærbrun bladvikler

Lærbrun bladvikler

Pandemis cerasana

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Trond Hofsvang
OPPDATERT:
15. november 2019
Lærbrun bladvikler overvintrer som unge larver. Den er vanlig utbredt og forekommer ofte tallrikt på frukttrærne. Om livssyklus og skade: se stor fruktbladvikler.
  • Lærbrun bladvikler (Pandemis cerasana) (Foto: E. Fløistad, NIBIO)
  • Lærbrun bladvikler (Pandemis cerasana) puppeskall (Foto: E. Fløistad, NIBIO)

Utseende

Larven til lærbrun bladvikler har nesten spraglete nakkeskjold og hodekapsel (mørke prikker og flekker). Som fullvoksen er ryggen nærmest olivengrønn og buken lys gulgrønn. Larvene ligner da mye på tidlig bladvikler (Ptycholoma lecheana) og kan lett forveksles med hverandre.

Litteratur

Edland, T. 1998. Skade og skadegjerarar i frukt. Planteforsk Plantevernet.

 

                    Publisert 26. januar 2009

 

Bilder


Lærbrun bladvikler (Pandemis cerasana) (Foto: E. Fløistad, NIBIO)


Lærbrun bladvikler (Pandemis cerasana) puppeskall (Foto: E. Fløistad, NIBIO)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO