NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 18.06.2024 06:33


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Sommerfugler        Viklere        Rødbrun bladvikler

Rødbrun bladvikler

Pandemis heparana

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Trond Hofsvang
OPPDATERT:
Før november 2013
Rødbrun bladvikler (tidligere kalt mørkbrun bladvikler) overvintrer som unge larver. Den er vanlig utbredt og forekommer ofte tallrikt på frukttrærne. Om livssyklus og skade: se stor fruktbladvikler.
  • Rødbrun bladvikler (Pandemis heparana) (Foto: E. Fløistad, NIBIO)
  • Rødbrun bladvikler (Pandemis heparana) puppeskall (Foto: E. Fløistad, NIBIO)

Utseende

Larven til rødbrun bladvikler har grasgrønn kropp og nakkeskjold og hodekapsel av samme farge som kroppen. Den voksne vikleren er brun med brede bånd på forvingene. Den har lange palper fremst på hodet.

Litteratur

Edland, T. (red.) 1998. Skade og skadegjerarar i frukt. Planteforsk Plantevernet.

                      Oppdatert 13. september 2013

 

Bilder


Rødbrun bladvikler (Pandemis heparana) (Foto: E. Fløistad, NIBIO)


Rødbrun bladvikler (Pandemis heparana) puppeskall (Foto: E. Fløistad, NIBIO)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO